Türkiye Cumhuriyeti

Kuveyt Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Kuveyt'in Temel Göstergeleri, 18.05.2017

TEMEL GÖSTERGELER


 Demografik Veriler

 Toplam nüfus             :4,453,240 (Şubat 2017)

    
-Kuveytli nüfus      : 1,341,596 (toplam nüfusun % 30,13’ü)

    
-Yabancı nüfus       : 
3,111,644 (toplam nüfusun % 69,7’si)

Nüfusun etnik dağılımı:
% 31,2 Kuveytli, % 28 diğer Arap ülkeleri vatandaşları, % 38 Asyalı 
% 3 Diğer

Dinler                          :% 77,6 Müslüman (% 70 Sünni, %30 Şii) , % 16,9 Hıristiyan, %5,5 Hindu ve diğer

Okur-yazarlık oranı    
: % 93,3 (erkek: % 94,4 / kadın: % 91)

 

İşsizlik oranı               
: % 4,7 (2015) 

     

Ekonomik Veriler                        

Para birimi/kur değeri              :  1 Kuveyt Dinarı (KD) =1000 Fils

                                                            1 KD  = 3,26 ABD Doları

GSYİH                                    : 114,041 milyar Dolar (2015-Dünya Bankası verisi)

Kişi başına GSYİH                 :74,645 bin ABD Doları (2015-Dünya Bankası verisi)

Büyüme hızı                            :% 4,0 (2014 sonu)

Enflasyon                                : % 3,4 (2016, IMF tahmini)

İthalat                                      :  31,909 milyar dolar (2015) 

                                                22,468 milyar dolar (2016 Ocak-Eylül)

İhracat                                     : 55,161 milyar dolar (2015)

                                                32,178 milyar dolar (2016 Ocak-Eylül)

İspatlanmış petrol rezervleri    :101,5 milyar varil 

Günlük ortalama ham petrol üretimi: 2,7 milyon varil

İkili   Ticaretimiz (milyon Dolar) (TÜİK) 

 

Yıllar                                    2014         2015      2016  

İhracatımız                            372,5        483       431,8

İthalatımız                             196,2       141,4      856,3  

Toplam   Ticaret Hacmi          568       624,4       1,288        

Denge                                    176,3     341,6      -424,5