Türkiye Cumhuriyeti

Kuveyt Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Kuveyt'in Siyasi Yapısı, 17.03.2016

KUVEYT’İN SİYASİ YAPISI

Şehir devleti sayılabilecek küçük bir ülke olan Kuveyt, Al-Sabah ailesi tarafından meşruti monarşiyle yönetilmektedir.

1756 yılında Sabah Bin Jaber’in Emir seçilmesinden bu yana Al-Sabah ailesinden on beş Emir ülkeyi yönetmiştir. Anayasaya göre Al-Sabah ailesinde kalması öngörülen Emirliğin 1899’da Birleşik Krallık’la Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nı imzalayan Mubarak Al-Sabah’ın soyundan gelmesi gerekmektedir. Teamül olarak Emirler sırayla ailenin Jaber ve Salem kollarından seçilmektedir. Daha önce tek bir kişide toplanan Veliaht Prenslik ve Başbakanlık makamları 2003 yılında birbirinden ayrılmıştır.

Yasama yetkisi 1962 Anayasası’yla Ulusal Meclis’e verilmiştir. Seçilmiş 50 üyeden oluşan Meclis’in yaptığı yasalar Emir tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmektedir. Meclis dışından kabineye atanan Bakanlar da Parlamento’da yer almakta ve seçilmiş Milletvekili gibi oy kullanmaktadırlar.

Seçim yasasında 2006 yılında yapılan değişiklikle seçim bölgesi sayısı 25’ten beşe indirilmiştir. Kanunen dört yılda bir gerçekleştirilen seçimlerde her seçim bölgesinden 10’ar milletvekili seçilmektedir. İdari yönetim olarak altı Valilik bulunmaktadır: Ahmadi, Farwaniyah, Kuveyt, Jahra, Hawalli ve Mubarak Al-Kabeer.

Yürütme yetkisi 1962 Anayasası’yla Devlet Başkanı olarak Emir’e verilmiştir. Emir bu yetkiyi Bakanlar Kurulu aracılığıyla kullanmaktadır. Anayasa Emir’e Ulusal Meclis’i feshetme yetkisi vermiştir. Emir ilk seçilmiş Ulusal Meclis’in oluşturulduğu 1963’ten bu yana bu yetkiyi sekiz kez kullanmıştır. Emir tarafından atanan Başbakan ve Bakanlar Kurulu Emir’e karşı sorumludur. Hükümet Anayasa uyarınca en çok 15 üyeden oluşmakta olup Kabine’nin en az bir üyesinin Milletvekili olması gerekmektedir.

Son genel seçimler 27 Temmuz 2013 tarihinde yapılmıştır. Halen Başbakan Şeyh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah’ın 6 Ocak 2014’te kurduğu 34. Hükümet iş başındadır. Hükümet’in bazı üyeleri 2014 ve 2015 yıllarındaki kabine revizyonlarıyla değişmiştir.