Türkiye Cumhuriyeti

Kuveyt Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu , 16.07.2017

Olağanüstü Hal kapsamında doğrudan KHK hükümleriyle tesis edilen işlemlere  ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere, 23 Ocak 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon üyelerinin atamaları 16 Mayıs 2017 tarihinde tamamlanmıştır.

Komisyona yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, Başbakanlık tarafından belirlenerek, Resmi Gazete'nin 12 Temmuz tarihli mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

Bugüne kadarki KHK'larla haklarında işlem yapılan gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak, Komisyonun başvuruları 17 Temmuz 2017 Pazartesi gününden, 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar alacağı hususu, Başbakanlık tarafından http://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ sitesinden duyurulmuştur.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.