Türkiye Cumhuriyeti

Kuveyt Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname , 27.07.2016

Olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin metni ekte sunulmaktadır.

Kararnameye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm linkinden de ulaşmak mümkündür.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- KHK.pdf