Türkiye Cumhuriyeti

Kuveyt Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler , 27.07.2016

Olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yayınlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin metni ekte sunulmaktadır.

Kararnameye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm linkinden de ulaşmak mümkündür.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- KHK.pdf