Türkiye Cumhuriyeti

Kuveyt Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Tahsilde Olanlardan Pasaport Harcı Alınmaması Hk. , 05.06.2016

492 sayılı Harçlar Kanuna eklenen 85/h maddesi uyarınca, 25 yaşını ikmal etmemiş olan öğrenciler, pasaport başvurularında öğrenim gördükleri okullardan alacakları öğrenci belgelerini ibraz etmeleri halinde pasaport harcından muaf olacaklardır.  Ancak, pasaport defter bedelini ödeyeceklerdir.

Bahsekonu değişiklik, 10.02.2016 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

10.02.2016 tarihinden sonra pasaport başvurusunda bulunup pasaport harcı ödeyen öğrenciler, öğrenci belgesi ve harç makbuzuyla ilgili Vergi Dairesi Müdürlüklerine harç iadesi başvurusunda bulunabileceklerdir.