Türkiye Cumhuriyeti

Kuveyt Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Askerlik Kanununda Yapılan Değişlikler Hakkında Duyuru , 16.12.2011

Değerli vatandaşlarımız,

Yurtdışındaki vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren ve Askerlik Kanunu değişikliğini içeren Kanun Resmi Gazete’de 15 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.  

Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih 15 Aralık 2011 tarihinden itibaren yapılacak dövizle askerlik başvurularının 10.000.- AVRO ya da karşılığı mahalli para üzerinden ücretlendirileceği ve Milli Savunma Bakanlığı’nın belirleyeceği yönetmeliğin yayınlanmasından sonra kabul edilebileceği bu konuda soru yönelten vatandaşlarımıza bildirilmişti.  

“Dövizle Askerlik ve Yurtdışı Askerlik Erteleme İşlemlerinin Uygulama Esasları” yayınlanmış olup, dövizle askerlik başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları alınmaya  başlanılmıştır.

Konuya ilişkin olarak hazırlanmış olan özet bir not ilişikte sunulmuştur.  

Saygıyla duyurulur.             

İlgili Dosyalar :

- Dövizle Askerlik