Türkiye Cumhuriyeti

Kuveyt Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu , 14.03.2011

Değerli Vatandaşlar,

 

Başbakanlıktan alınan bir  örneği ekli  duyuruda, 24.3.2010 tarihli ve 5978 sayılı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile 24.12.2010 tarih ve 27795 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında kurulan Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’na, yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlardan, ekte belirtilen ülke ve bölge kontenjanlarına göre üye seçileceği bildirilmekte ve başvuru tarihinin 25 Mart 2011 tarihinde sona ereceği belirtilmektedir.

 

Duyurunun incelenmesinden de  görüleceği üzere Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ni temsilen 2 üye seçilecektir.

 

Başvurular Büyükelçiliğimize yapılabileceği gibi, doğrudan, şahsen, posta ve e-posta yoluyla da gerçekleştirilebilecektir.

 

Başvuru şartları, başvuruda ibraz edilecek belgelerin listesi, başvurunun yapılacağı adresler ile Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyelerinin görevleri ekli duyuruda bildirilmiştir.

 

Saygıyla duyurulur.