Filistin İnsani Yardim Kampanyasi

Kuveyt Büyükelçiliği 19.05.2018

FİLİSTİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI

Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla bir yardım kampanyası başlatılmıştır. (18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de 2018/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518.htm)

Sözkonusu kampanyanın eşgüdümünü sağlamak üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlğı (AFAD) görevlendirilmiş olup, kampanya kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla her düzeydeki kamu görevlisinin, sivil toplum kuruluşlarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, meslek oda ve birliklerinin, ulusal ve yerel basınımızın sözkonusu kampanyaya destek sağlayabileceği belirtilmektedir.

Sözkonusu kampanyaya yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da katılabilir, Filistin halkının yaralarının sarılmasına yardımcı olabilirler.

Yardım kampanyası için kullanılabilecek banka hesap numaraları ekte sunulmaktadır.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

FİLİSTİN YARDIM KAMPANYASI.jpg

FİLİSTİN YARDIM KAMPANYASI-HESAP NUMARALARI.jpg

Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

08:30 - 13:30
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı
5.5.2019 5.5.2019 Miraç Kandili
4.7.2019 7.7.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
2.10.2019 2.10.2019 Hicri Yılbaşı
12.12.2019 12.12.2019 Mevlid Kandili