Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu

Kuveyt Büyükelçiliği 16.07.2017

Olağanüstü Hal kapsamında doğrudan KHK hükümleriyle tesis edilen işlemlereilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere, 23 Ocak 2017 tarihindeyayımlanarak yürürlüğe giren685 sayılıKHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon üyelerinin atamaları16Mayıs 2017 tarihinde tamamlanmıştır.

Komisyona yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, Başbakanlık tarafından belirlenerek, Resmi Gazete'nin 12 Temmuz tarihlimükerrer sayısındayayımlanmıştır.

Bugüne kadarki KHK'larla haklarında işlem yapılan gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak, Komisyonun başvuruları 17 Temmuz 2017 Pazartesi gününden, 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadaralacağı hususu, Başbakanlık tarafından http://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ sitesinden duyurulmuştur.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Ayşe Hilal Sayan Koytak Büyükelçi
Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

08:30 - 13:30
3.1.2016 3.1.2016 Yılbaşı
5.5.2016 5.5.2016 Miraç Kandili
6.7.2016 9.7.2016 Ramazan Bayramı
10.9.2016 13.9.2016 Kurban Bayramı
2.10.2016 2.10.2016 Hicri Yılbaşı
12.12.2016 12.12.2016 Mevlid Kandili