Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu

Kuveyt Büyükelçiliği 21.05.2017

KHK’larda yer alan ve doğrudan sonuç yaratan (kamu görevinden/meslekten çıkarılma,öğrencilikle ilişik kesilmesi, dernek,vakıf, özel kurum, radyo ve televizyonkuruluşları, gazete ve dergilerinkapatılmasıgibi) işlemlere yönelik olarakbaşvurular üzerine bağlayıcı karar almaya yetkili Komisyon'un üyeleri (yedi)16 Mayıs 2017 itibariyle atanmıştır.

Başkanlığını, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş'in yürüteceği Komisyon faaliyetlerine 22 Mayıs 2017 itibariyle başlayacaktır. Komisyon'un, altyapı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, 685 sayılı KHK ile öngörülen süre doğrultusunda23 Temmuz 2017tarihinden önce başvuruları almaya başlamasıhedeflenmektedir.

Komisyonun oluşumu, görevleri, görev süresi, bilgi ve belge talep etme yetkisi, Komisyon çalışmalarında gizlilik yükümlülüğü, başvuruların sunulmasında izlenecek usul ve süreler, inceleme ve karar alma süreçleri, kararların uygulanması, Komisyon kararlarına karşı yargı denetimi konularında öngörülen düzenlemeler 685 sayılı KHK’da ayrıntılı biçimdeyer almakta olup, başvuruların değerlendirilmesine ve Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun teklifi üzerine Başbakanlık tarafından belirlenerek ilan edilecektir.

Saygıyla duyurulur.

Ayşe Hilal Sayan Koytak Büyükelçi
Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

08:30 - 13:30
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı
5.5.2019 5.5.2019 Miraç Kandili
4.7.2019 7.7.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
2.10.2019 2.10.2019 Hicri Yılbaşı
12.12.2019 12.12.2019 Mevlid Kandili