Genel Sağlık Sigortası Ve Adrese Dayalı Kayıt Sistemi

Kuveyt Büyükelçiliği 14.08.2012

 

01/01/2012 tarihinde uygulanmaya başlanan Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında kalmak isteyen vatandaşlarımızdan, yurtdışında yaşadığı halde Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’nde ikamet adresleri Türkiye’de görünenlerin, sözkonusu tarihe kadar adreslerini güncellemeleri  gerektiği; aksi takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nca genel sağlık sigortalısı olarak re’sen tescil edilecekleri bildirilmişti.

 

Vatandaşlarımızın temsilciliklerimize yoğun başvurusu ile birlikte İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün çevrimiçi web servisinde yaşanan teknik arıza nedeniyle adres güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde sıkıntılar yaşanmış, işlemlerin tamamlanamaması durumunda ortaya çıkacak mağduriyetleri önleme amacıyla Bakanlığımızca SGK Başkanlığı’ndan görüş sorulmuştur.

 

SGK Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda özetle aşağıdaki hususlar belirtilmiştir:

 

 

  1. 01/01/2012 tarihinde uygulanmaya başlanan Genel Sağlık Sigortası kapsamında, yurtdışında yaşadığı halde ikamet adresleri Türkiye’de görünen vatandaşlarımızdan, sözkonusu tarihe kadar (01.01.2012) adreslerinin güncellenmemiş olması sonucu haklarında prim borcu çıkanların 01/01/2012 tarihi ile adreslerini güncelledikleri tarih aralığında adlarına çıkan prim borçlarından muaf olabilmek için, yurtdışında çalışma, eğitim vb. amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evraklarının ekli olduğu dilekçelerini bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne/Merkezi’ne doğrudan ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Böylece, yapılmış bulunan Genel Sağlık Sigortası tescilleri iptal edilecek ve mağdur olmaları engellenecektir. Bu işlem yapılmazsa, 01/01/2012 tarihi ile adreslerini güncelledikleri tarih aralığı için otomatik olarak sigortalandıkları ve gelir testi yapılmadığından kendilerine aylık 213 TL prim borcu çıkacaktır.

 

  1. Yurtdışı adres bilgilerinin zamanında güncellenmemesi veya gerçeğe aykırı beyan hallerinde idari para cezası uygulanmaktadır.

 

 

Sözkonusu uyarıya muhatap vatandaşlarımızın yurtdışında çalışma, eğitim vb. amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evrakın ekli olduğu dilekçelerini bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne/Merkezi’ne doğrudan ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Öte yandan, bu zamana kadar adres güncelleme işlemini hiç gerçekleştirmemiş olan vatandaşlarımızın ise öncelikle Kuveyt’te yerleşik olduklarına dair evrakla Büyükelçiliğimize başvurarak adreslerini güncellemeleri daha sonra SGK’ya başvurmaları tavsiye olunur.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

Ayşe Hilal Sayan Koytak Büyükelçi
Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

08:30 - 13:30
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı
5.5.2019 5.5.2019 Miraç Kandili
4.7.2019 7.7.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
2.10.2019 2.10.2019 Hicri Yılbaşı
12.12.2019 12.12.2019 Mevlid Kandili