Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Yükümlülerin 2012 Yılı Ödeme Çizelgesi Ve Ödemelere Ilişkin Esaslar

Kuveyt Büyükelçiliği 12.01.2012


Değerli vatandaşlarımız,        

Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerin 2012 yılı ödeme çizelgesi ve ödemelere ilişkin esaslar aşağıda sunulmaktadır.

1. Yükümlülerin ödeyeceği döviz miktarları;

a.     14 Aralık 2011 (dahil) tarihinden önce, Kanunun EK-1'inci maddesi kapsamında:

(1)     Dövizle askerlik hizmeti için müracaat etmiş ve başvurulan kabul edilmiş. 1973 ve daha genç doğumlular için 5.122 Avro veya karşılığı yabancı ülke parası,

(2)     Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 38 yaşından sonra ilk defa başvurmuş veya 38 yaşından önce başvurdukları halde, ödeme veya temel eğitimlerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle kapsamdan çıkarıldıktan sonra yeniden yaptıkları başvuruları kabul edilmiş 1972 ve daha yaşlı doğumlular için 7.668 Avro veya karşılığı yabancı ülke parası,

b.      15 Aralık 2011 (dahil) tarihinden sonra Kanunun EK-1 inci maddesi kapsamında dövizle askerlik hizmeti için başvuruda bulunanlar için 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parası,

c.      Kanunun Geçici 43'üncü maddesi kapsamında başvuruda bulunanlar için 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasıdır.

2.     Dövizle askerlik hizmetinden yararlananların, 2012 yılında yapacakları ödemeler için esas alınacak döviz miktarlarını gösteren çizelge, T.C. Merkez Bankasının 02 Ocak 2012 tarihli resmi döviz kurları esas alınarak hazırlanmış ve 14 Aralık 2011 (dahil) tarihinden önce başvuruda bulunanlara ait ödeme çizelgesi EK-A'da, 15 Aralık 2011 (dahil) tarihinden sonra başvuruda bulunanlara ait ödeme çizelgesi EK-B'de sunulmuştur.

3.     Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerin, 2012 yılı içindeki peşin veya taksit ödemelerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a.      ödeme yapacak yükümlüler;

2012 yılı içinde EK (A ve B)'deki çizelgeyi esas alacaklardır.

b.    15 Aralık-31 Aralık 2011 tarihleri arasında başvurmuş olanlar ile 2012 yılında ilk kez başvuracak;

(1)      1974 ve daha genç doğumlular. EK-B çizelgede peşin sütununda belirtilen döviz miktarını defaten ödeyebilecekleri gibi, istekleri halinde taksit sütunlarında belirtilen miktarlardan herhangi birini de ödeyebileceklerdir. Ancak, 1974 doğumluların 2012 yılı içinde taksitle ödeme yapmak istemeleri halinde, ödemelerini 31 Aralık 2012 tarihine kadar 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamaları gerekmektedir.

(2)      38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde ödemelerini tamamlamadıkları gerekçesiyle, kapsamdan çıkartılanlardan, tekrar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler, başvuru sırasında 10.000 Avro veya EK-B çizelgedeki karşılığı yabancı ülke parasını peşin olarak ödemek zorundadırlar. Bunların daha önceden ödemiş oldukları döviz miktarı ödeyecekleri tutardan düşülecektir.

c.  14 Aralık 2011 (dahil) tarihinden önce başvuruda bulunan ve ödemeleri devam eden;

(1)      1974 ve daha genç doğumlular. EK-A çizelgede belirtilen taksit seçeneklerinden birini tercih edebilecekleri gibi, istedikleri takdirde kalan borçlarını peşin olarak da ödeyebileceklerdir.

(2)      1974 doğumlular, ödemelerini en geç 31 Aralık 2012 tarihine kadar 5.112 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlayacaklardır.

 


 

14 ARALIK 2011 (DAHİL) TARİHİNDEN ÖNCE BAŞVURU YAPMIŞ

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNE TÂBİ YÜKÜMLÜLERİN

2012 YILI İÇİN GEÇERLİ ÖDEME ÇİZELGESİ

EK-A

 

DÖVİZ CİNSLERİ

1111/EK-1’lNCl MADDE KAPSAMINDAKİ BAŞVURULAR

GEÇİCİ 43’ÜNCÜ MADDE KAPSAMINDAKİ BAŞVURULAR

 

 

38 YAŞ VE ÖNCESİ

39 YAŞ VE SONRASI

 

 

1/4

2/4

3/4

PEŞİN

PEŞİN

PEŞİN

KUVEYT DİNARI (KWD)

460,85

921.69

1.382,54

1.843,39

2.765,08

3.606,00

 

 

 

15 ARALIK 2011 (DAHİL) TARİHİNDEN SONRA

BAŞVURUDA BULUNAN -  BULUNACAK OLAN

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNE TÂBİ YÜKÜMLÜLERİN

2012 YILI İÇİN GEÇERLİ ÖDEME ÇİZELGESİ

EK-B

 

DÖVİZ CİNSLERİ

1111/EK-1’lNCl MADDE KAPSAMINDAKİ BAŞVURULAR

GEÇİCİ 43’ÜNCÜ MADDE KAPSAMINDAKİ BAŞVURULAR

 

 

38 YAŞ VE ÖNCESİ

39 YAŞ VE SONRASI

 

 

1/4

2/4

3/4

PEŞİN

PEŞİN

PEŞİN

KUVEYT DİNARI (KWD)

901,50

1.803,00

2.704,50

3.606,00

3.606,00

3.606,00

 

 

Saygıyla duyurulur.

 

Ayşe Hilal Sayan Koytak Büyükelçi
Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

08:30 - 13:30
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı
5.5.2019 5.5.2019 Miraç Kandili
4.7.2019 7.7.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
2.10.2019 2.10.2019 Hicri Yılbaşı
12.12.2019 12.12.2019 Mevlid Kandili