Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi

Kuveyt Büyükelçiliği 15.09.2011

 

Değerli vatandaşlarımız,

Bilindiği üzere, 08/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı "Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun”'un 1 inci maddesine göre;

·         Türk vatandaşlarının 18 yaşını doldurduktan sonra yurtdışında Türk vatandaşı olarak geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ile

·         sigortalılık süreleri arasında veya sonundaki işsizlik (çalışılmamış) süreleri, yurtdışında ev kadını olarak geçen süreleri istekleri halinde borçlandırılmaktadır.

Hizmet borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edilmesi gereken belgeler;

·         sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde,

·         sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde

·         ve ülke ayrımı yapılmadan ev kadını olarak geçen sürelere

ilişkin olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır.

1.      Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ülkelerde geçen sürelere ait belgeler :

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için talep sahiplerinin aşağıdaki maddelerde açıklanan belgelerden durumlarına uygun olan bir belgeyi Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

a)      Islak mühür ve imza olup olmadığına bakılmaksızın, çalışılan ülkede bağlı bulunulan sosyal sigorta kurumundan alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları.

 

b)    Sigortalıların çalıştıkları işyerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın, çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlememiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgeleri.

 

c)      Yurtdışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesi.

 

d)      Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri.

 

2.      Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde (örneğin Kuveyt) geçen sürelere ait belgeler :

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için talep sahiplerinin aşağıdaki maddelerde açıklanan belgelerden durumlarına uygun olan bir belgeyi Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

a)      Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri.

 

b)    Yurtdışında çalıştıkları   işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini  gösterir hizmet sözleşmeleri veya bonservisleri ile birlikte çalışılan dönemlere ait pasaportları ile bu pasaportlarda bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri ve çalışılan tarihlere dair çalıştıkları işyerinden alacakları belge.

 

Hizmet Belgesi düzenlerken çalışma süresinin başlangıcı olarak pasaportlarda yer alan Kuveyt’e giriş tarihi, çalışmanın bitiş tarihi olarak da pasaportlarda yer alan Kuveyt’ten çıkış tarihini dikkate alınmaktadır. Bu itibarla, vatandaşlarımızın Kuveyt’te çalıştıkları döneme ait pasaportlarının asıllarını ibraz etmeleri önem taşımaktadır.  

 

c)      Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alacakları ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya işyerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri ya da pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örnekleri.

 

3.      Ev kadını olarak geçen sürelere ait belgeler :

Ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanılmasında, ev kadınlarının yurtdışında oturdukları, buna dair alacakları ikamet belgesi, ayrıca aşağıda belirtilen belgelerden biriyle teyit edilmektedir.

a)              İkamet belgesinin Türkiye'de yeminli tercüme bürolarınca veya yurtdışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesi.

 

b)      Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşeliğinin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belge.

 

c)      Yukarıdaki 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen belgeler temin edilemiyorsa yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi ya da emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş-çıkış çizelgesi.

Bu   itibarla,   yurtdışındaki   sürelerini   borçlanacak   olanlardan   yurtdışında   geçen   süreler Yönetmeliğin  9 uncu maddesinde belirtilen belgelerden durumlarına uygun olanı ile belgelemeleri istenmekte, sözkonusu belgelerden en az birini ibraz edemeyenlerin borçlanma talepleri işleme konulmamaktadır.

 

Bu konuya ilişkin müracaatınız veya ilave bilgi talepleriniz için Büyükelçiliğimizle temasa geçebilirsiniz.

 

Saygıyla duyurulur.  

Ayşe Hilal Sayan Koytak Büyükelçi
Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

08:30 - 13:30
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı
5.5.2019 5.5.2019 Miraç Kandili
4.7.2019 7.7.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
2.10.2019 2.10.2019 Hicri Yılbaşı
12.12.2019 12.12.2019 Mevlid Kandili