Dövizle Askerlik Hizmeti

Kuveyt Büyükelçiliği 15.03.2011

Değerli Vatandaşlarımız,

Milli Savunma Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, 30 Mart 1980-7 Şubat 2011 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik kapsamından çıkarılan ve bu tarihlerde yürürlükteki mevzuat gereğince sözkonusu uygulamadan yararlanma hakkı kalmayan yükümlülere yeniden dövizle askerlik hakkı tanınmasını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarih ve 6108 sayılı Kanunun, 1111 sayılı Askerlik Kanununa “Geçici 43. Madde” olarak dercedildiği ve 8 Şubat 2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Anılan kanunun metni ve uygulama esasları hakkındaki özel talimat ilişikte sunulmuştur.

Kanun, yurt dışında halen işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statülerini muhafaza eden veya bir iş akdine bağlı olarak yabancı bayraklı gemilerde fiîlen gemi adamı statüsünde çalışan ve yurt içinde dövizle askerlik hariç herhangi bir statüde askerlik hizmetine başlamamış olan yükümlülerden 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun EK-1’inci maddesinde belirtilen yararlanma şartlarını taşıyanları kapsamaktadır.

Keyfiyetin vatandaşlarımız arasında geniş şekilde duyurulmasına yardımcı olunması saygıyla rica olunur.

Ayşe Hilal Sayan Koytak Büyükelçi
Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

08:30 - 13:30
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı
5.5.2019 5.5.2019 Miraç Kandili
4.7.2019 7.7.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
2.10.2019 2.10.2019 Hicri Yılbaşı
12.12.2019 12.12.2019 Mevlid Kandili