Dövizle Askerlik Hizmeti

Kuveyt Büyükelçiliği 15.03.2011

Değerli Vatandaşlarımız,

Milli Savunma Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, 30 Mart 1980-7 Şubat 2011 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik kapsamından çıkarılan ve bu tarihlerde yürürlükteki mevzuat gereğince sözkonusu uygulamadan yararlanma hakkı kalmayan yükümlülere yeniden dövizle askerlik hakkı tanınmasını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarih ve 6108 sayılı Kanunun, 1111 sayılı Askerlik Kanununa “Geçici 43. Madde” olarak dercedildiği ve 8 Şubat 2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Anılan kanunun metni ve uygulama esasları hakkındaki özel talimat ilişikte sunulmuştur.

Kanun, yurt dışında halen işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statülerini muhafaza eden veya bir iş akdine bağlı olarak yabancı bayraklı gemilerde fiîlen gemi adamı statüsünde çalışan ve yurt içinde dövizle askerlik hariç herhangi bir statüde askerlik hizmetine başlamamış olan yükümlülerden 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun EK-1’inci maddesinde belirtilen yararlanma şartlarını taşıyanları kapsamaktadır.

Keyfiyetin vatandaşlarımız arasında geniş şekilde duyurulmasına yardımcı olunması saygıyla rica olunur.

Ayşe Hilal Sayan Koytak Büyükelçi
Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

08:30 - 13:30
3.1.2016 3.1.2016 Yılbaşı
5.5.2016 5.5.2016 Miraç Kandili
6.7.2016 9.7.2016 Ramazan Bayramı
10.9.2016 13.9.2016 Kurban Bayramı
2.10.2016 2.10.2016 Hicri Yılbaşı
12.12.2016 12.12.2016 Mevlid Kandili